Och när allting verkar trist och grått. Är ändå solen gul och havet blått. världen är vacker och låt mig för alltid.

http://www.jaglever.com/och-n-r-allting-verkar-trist-och-gr-tt-r-nd/